Concerts in Wroclaw

20:00, Wednesday
29 March
Klub Muzyczny LIVERPOOL
PLN 115 115 115
115 PLN
20:00, Monday
17 April
Zaklete Rewiry Klub
PLN 139 139 139
139 PLN
20:00, Wednesday
19 April
Concert Center A2
PLN 139 139 139
139 PLN
20:00, Saturday

Wroclaw
06 May
Klub A2
PLN 169 169 169
169 PLN
20:00, Wednesday
24 May
Concert Center A2
PLN 149 149 149
149 PLN
Pre-order